Medzinárodná konferencia

Spoločne za lepším wellbeingom a autoevalváciou slovenských škôl

Pri príležitosti projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ Štátna školská inšpekcia organizovala 24.11.2022 v Bratislave medzinárodnú konferenciu Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy.

Konferencia Štátnej školskej inšpekcie bola určená pre odbornú verejnosť a všetkých školských inšpektorov pôsobiacich v Štátnej školskej inšpekcii. Témy konferencie sa týkali predovšetkým základných téz schváleného projektu ERASMUS+, v ktorom spolupracujeme s Českou školní inspekci (ČŠI) a The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). Prioritnými témami konferencie boli témy wellbeingu a autoevalvácie v školách. Na úvod sa nám prihovorila hlavná školská inšpektorka Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská a štátny tajomník MŠVVaŠ SR RNDr. Slavomír Partila.

Publikum malo možnosť nadobudnúť poznatky o aplikácii metód wellbeingu a autoevalvácie v Českej republike a vo Fínsku. So skúsenosťami sa s nami podelili námestník ústredného školského inšpektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (ČŠI) a riaditeľ The Finnish Education Evaluation Centre p. Harri Peltoniemi (FINEEC). O doterajších úspechoch a výsledkoch projektu ERASMUS+ sa s nami podelila vedúca oddelenia metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií ÚIČ PaedDr. Monika Ružeková, PhD. a jej odborný tím.

Témy konferencie sa zamerali aj na témy budúcnosti školstva ako takého. O koučovacom prístupe v práci nám porozprávala akreditovaná koučka Mgr. Miriam Němcová, ACC (ICF) a o meraní kvality v školstve nám poskytol cenné poznatky viceguvernér Národnej banky Slovenska Mgr. Ľudovít Ódor.

Počas konferencie nadobudli školskí inšpektori presvedčenie, že je dôležité sa spájať a stretávať sa. Len tak dokážeme spoločne priniesť lepšiu kvalitu do nášho školského systému.

Konferencia sa konala pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Projekt „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ a medzinárodná konferencia „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“ sa realizuje s podporou programu Erasmus+.

 

spol-eu

 Organizátor projektu                                            Partnerské organizácie       

logo ssi              logo csi