Školské inšpekčné centrum PREŠOV

Levočská 13
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 321 19 80
E-mail: sicpo@ssi.sk

Ing. Jaroslav PISANČÍK
Zástupca riaditeľa
Tel.: +421 51 321 19 82