Školské inšpekčné centrum PREŠOV

Levočská 13
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 321 19 80
E-mail: sicpo@ssi.sk

Mgr. Adriana Magerová
riaditeľka ŠIC
Tel.: +421 51 321 19 80

Mgr. Ivona Staníková
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 51 321 19 82