Kritériá hodnotenia stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogického riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v školskom roku 2023/2024

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2023/2024, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.