Kritériá hodnotenia stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania v školskom roku 2022/2023

Štátna školská inšpekcia zverejňuje pre potrebu škôl a školských zariadení aktuálne kritériá hodnotenia platné pre školský rok 2022/2023, ktoré schválila hlavná školská inšpektorka.