Školské inšpekčné centrum BANSKÁ BYSTRICA

Robotnícka 6
974 01  Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 19 80
E-mail: sicbb@ssi.sk

PaedDr. Jana HANDZELOVÁ, PhD.
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 48 321 19 81

Ing. Jana Rolincová
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 48 321 19 82