Školské inšpekčné centrum BANSKÁ BYSTRICA

ČSA 25
974 01  Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 19 80
E-mail: sicbb@ssi.sk

PaedDr. Jana HANDZELOVÁ, PhD.
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 48 321 19 80

Ing. Jana Rolincová
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 48 321 19 82

CSA 25 BB