Školské inšpekčné centrum TRNAVA

Jána Bottu 4 
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 321 15 70
E-mail:  sictt@ssi.sk

PaedDr. Zlatica HAGEROVÁ
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 33 321 15 70

Mgr. Ivana KUBÁŇOVÁ
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 33 321 15 72