Školské inšpekčné centrum ŽILINA

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 321 19 80          
E-mail: sicza@ssi.sk

PaedDr. Tibor LUKÁCS
Riaditeľ školského inšpekčného centra
Tel.: +421 41 321 19 80

Mgr. Štefánia HMIROVÁ  
Zástupkyňa riaditeľa
Tel.: +421 41 321 19 82