Školské inšpekčné centrum BRATISLAVA

Černyševského 1279/27
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 95 880
E-mail: sicba@ssi.sk

Mgr. Mária PARTOVÁ, PhD.
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 2 321 95 880

PaedDr. Katarína MARČEKOVÁ KEVICKÁ
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 2 321 95 882