Archív verejného obstarávania

Dodávka a montáž kobercov
Softvérová licencia
Výmena podlahovej krytiny
Proaktívny monitoring serverov
Softvérová licencia
Havarijné pistenie motorových vozidiel do 3,5 t.
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Bratislava
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Banská Bystrica
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Košice
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Nitra
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Prešov
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Trenčín
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Trnava
Servis, údržba a oprava motorových vozidiel Žilina
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Sťahovanie kancelárskeho nábytku
Správa podľa § 21 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2011
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2012
Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € - rok 2013
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oznámenie o otváraní časti ponúk „OSTATNÉ“ – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“
Oznámenie o otváraní časti ponúk „Kritériá“ – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov – zákazka „Komplexné telekomunikačné služby“