Školské inšpekčné centrum NITRA

Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 321 19 60
E-mail: sicnr@ssi.sk

PaedDr. Iveta  SCHOBEROVÁ
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 37 321 19 60

Mgr. Klára VRBOVÁ
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 37 321 19 62