Školské inšpekčné centrum TRENČÍN

K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 321 15 70
E-mail: sictn@ssi.sk

Mgr. Viera HRNČÍKOVÁ
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel: +421 32 321 15 70

Ing. Zuzana Machunková
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 32 321 15 72