Podávanie podnetov, sťažností a petícií

Veríme, že nasledujúce informácie pomôžu rodičom a pedagogickým zamestnancom nielen pri podávaní sťažností, ale aj pri preventívnom riešení problémov.

Podanie sťažnosti síce väčšinou pomôže vyriešiť konkrétny problém, ale len málokedy zlepší vzťahy.