Pracovné ponuky

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

oznamuje že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: http://open.slovensko.sk/VK


V súčasnosti je vypísané širšie vnútorné výberové konanie na voľné miesto školského inšpektoraŠkolskom inšpekčnom centre Trnava.

Uzávierka uvedeného výberového konania je 14. februára 2021.