Pracovné ponuky

Štátna školská inšpekcia, Bratislava
prijme do pracovného pomeru

administratívnu pracovníčku – sekretárku na pracovisko Školské inšpekčné centrum Bratislava, Černyševského 27, Bratislava – Petržalka

kvalifikačný predpoklad:

 •  úplné stredné vzdelanie

 

plat:

 •  podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov
 • platová trieda 4, nástupný plat 850,50 €
 • po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku

 

benefity:

 • týždenný pracovný čas – 37,5 hodiny
 • výmera dovolenky dlhšia o 5 dní
 • bezplatné zabezpečenie stravovania (poskytovanie stravovacích poukážok alebo finančného príspevku)

 

pracovný pomer:

 • neurčitý čas
  nástup:
 • 1. júla 2023 alebo podľa dohody

 

bližšie informácie:

 • Ing. Jarmila Belešová, 0905 388 763

 

 

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia, Bratislava

o z n a m u j e,

že miesta školských inšpektorov a ostatné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade sa v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsadzujú výberovým konaním.

Výberové konania na obsadenie miest školských inšpektorov a ostatných voľných štátnozamestnaneckých miest služobného úradu Štátna školská inšpekcia sa vyhlasujú prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy.

Vypísané výberové konania je možné vyhľadávať prostredníctvom odkazu: https://open.slovensko.sk/VK/

V súčasnosti sú vypísané vonkajšie výberové konania na voľné miesta školských inšpektorov v Školskom inšpekčnom centre Bratislava, Školskom inšpekčnom centre Trnava, Školskom inšpekčnom centre Trenčín, Školskom inšpekčnom centre Banská Bystrica a Školskom inšpekčnom centre Košice a na miesto riaditeľa osobného úradu. Užšie vnútorné výberové konanie je vyhlásené na miesto zástupcu riaditeľa ŠIC Bratislava.

Uzávierka na podávanie prihlášok do výberového konania je 25. máj 2023. Výberové konania sa uskutočnia v júni 2023.

12. máj 2023