Naše školské inšpekčné centrá na Slovensku

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty

Štátna školská inšpekcia
Ústredie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
Kancelária hlavnej školskej inšpektorky
tel.: +421 2 321 95 811
hsi@ssi.sk

Kontakt pre médiá
media@ssi.sk

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka
Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Bratislava

Bližšie informácie

Mgr. Mária Partová, PhD.
riaditeľka
Černyševského 27
851 01 Bratislava 5
tel.: 02/63 811 037
tel.: 02/63 811 149
fax: 02/63 537 546
sicba@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Trnava

Bližšie informácie

PaedDr. Zlatica Hagerová
riaditeľka
Jána Bottu 4
917 01 Trnava
tel.: 033/551 65 28
fax:: 033/551 28 63
sictt@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Trenčín

Bližšie informácie

Mgr. Viera HRNČÍKOVÁ
riaditeľka
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
tel.: +421 32 321 15 71

sictn@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Nitra

Bližšie informácie

PaedDr. Iveta Schoberová
riaditeľka
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
tel.: 037/652 23 57
fax: 037/281 20 69
sicnr@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Žilina

Bližšie informácie

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/50 596 00
tel.: 041/50 596 11
fax: 041/281 20 32
sicza@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Banská Bystrica

Bližšie informácie

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
riaditeľka
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/472 03 00
fax: 048/281 20 00
sicbb@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Prešov

Bližšie informácie

Mgr. Adriana Magerová
riaditeľka
Levočská 13
080 01 Prešov
tel.: +421 51 321 19 81

sicpo@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Košice

Bližšie informácie

RNDr. Zuzana Borovská
riaditeľka
Němcovej 30
040 01 Košice
tel.: 055/633 88 16
tel.: 055/799 46 15
tel.: 055/799 46 14
fax: 055/281 20 18
sicke@ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia
Ústredie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
Kancelária hlavnej školskej inšpektorky
Tel.: +421 2 321 95 811
Email: hsi@ssi.sk

Kontakt pre médiá
Email: media@ssi.sk

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Bratislava

Černyševského 1279/27
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 95 880
Email: sicba@ssi.sk

Mgr. Mária Partová, PhD.
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Trnava

Jána Bottu 4
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 321 15 70
Email: sictt@ssi.sk

PaedDr. Zlatica Hagerová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 321 15 70
Email: sictn@ssi.sk

Mgr. Viera Hrnčíková
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Nitra

Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 321 19 60
Email: sicnr@ssi.sk

PaedDr. Iveta Schoberová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Žilina

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 321 19 80
Email: sicza@ssi.sk

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Banská Bystrica

ČSA 25
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 19 80
Email: sicbb@ssi.sk

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Prešov

Levočská 13
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 321 19 80
Email: sicpo@ssi.sk

Mgr. Adriana Magerová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Košice

Němcovej 30
040 01 Košice
Tel.: +421 55 321 16 80
Email: sicke@ssi.sk

RNDr. Zuzana Borovská
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

slovensko bratislava trnava nitra trencin ban_bystrica zilina presov kosice
Bratislava Trnava Nitra Trencin Presov Kosice Banska Bystrica Zilina