Naše školské inšpekčné centrá na Slovensku

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakty

Štátna školská inšpekcia
Ústredie

Bližšie informácie

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka
Generálna tajomníčka služobného úradu

Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
tel.: 02/654 118 91
tel.: 02/601 026 11
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Bratislava

Bližšie informácie

Mgr. Mária Partová, PhD.
riaditeľka
Černyševského 27
851 01 Bratislava 5
tel.: 02/63 811 037
tel.: 02/63 811 149
fax: 02/63 537 546
sicba@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Trnava

Bližšie informácie

PaedDr. Zlatica Hagerová
riaditeľka
Jána Bottu 4
917 01 Trnava
tel.: 033/551 65 28
fax:: 033/551 28 63
sictt@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Trenčín

Bližšie informácie

Mgr. Anna Pechová
riaditeľka
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
tel.: 032/743 05 43
fax: 032/281 20 89
sictn@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Nitra

Bližšie informácie

PaedDr. Iveta Schoberová
riaditeľka
Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
tel.: 037/652 23 57
fax: 037/281 20 69
sicnr@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Žilina

Bližšie informácie

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
tel.: 041/50 596 00
tel.: 041/50 596 11
fax: 041/281 20 32
sicza@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Banská Bystrica

Bližšie informácie

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
riaditeľka
Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/472 03 00
fax: 048/281 20 00
sicbb@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Prešov

Bližšie informácie

Mgr. Slavomír Moll
riaditeľ
Levočská 13
080 01 Prešov
tel.: 051/771 34 43
fax: 051/281 20 39
sicpo@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum
Košice

Bližšie informácie

RNDr. Monika Murínová
riaditeľka
Němcovej 30
040 01 Košice
tel.: 055/633 88 16
tel.: 055/799 46 15
tel.: 055/799 46 14
fax: 055/281 20 18
sicke@ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia
Ústredie
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4
Kancelária hlavnej školskej inšpektorky
Tel.: +421 2 321 95 811
Email: sekretariat@ssi.sk

Kontakt pre médiá
Email: media@ssi.sk

Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Hlavná školská inšpektorka Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Bratislava

Černyševského 1279/27
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 95 880
Email: sicba@ssi.sk

Mgr. Mária Partová, PhD.
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Trnava

Jána Bottu 4
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 321 15 70
Email: sictt@ssi.sk

PaedDr. Zlatica Hagerová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 321 15 70
Email: sictn@ssi.sk

Mgr. Viera Hrnčíková
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Nitra

Ul. kozmonautov 5
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 321 19 60
Email: sicnr@ssi.sk

PaedDr. Iveta Schoberová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Žilina

Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 321 19 80
Email: sicza@ssi.sk

PaedDr. Tibor Lukács
riaditeľ ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Banská Bystrica

Robotnícka 6
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 19 80
Email: sicbb@ssi.sk

PaedDr. Jana Handzelová, PhD.
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Prešov

Levočská 13
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 321 19 80
Email: sicpo@ssi.sk

Mgr. Slavomír Moll
riaditeľ ŠIC

Bližšie informácie

Školské inšpekčné centrum
Košice

Němcovej 30
040 01 Košice
Tel.: +421 55 321 16 80
Email: sicke@ssi.sk

RNDr. Monika Murínová
riaditeľka ŠIC

Bližšie informácie

slovensko bratislava trnava nitra trencin ban_bystrica zilina presov kosice
Bratislava Trnava Nitra Trencin Presov Kosice Banska Bystrica Zilina