Register inšpekčných správ od 1.1.2022

Filtrovať obsah

Druh školy "Spojená škola" slúži iba pre účely vyhladávania. Spojená škola nie je oficialnym druhom školy.

IČO sa môže v priebehu histórie školy meniť. V prípade neúspešneho vyhladávania odporúčame použiť iný typ vyhladávania ako napr. "Názov školy".

Názov školy Ulica Mesto IČO Počet správ
1 2