Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku:

Správa 2022/2023
sprava za rok 2021/2022
Správa 2021/2022
Správa 2020/2021
Správa 2019/2020
Správa 2019/2020
Správa 2018/2019
Správa 2018/2019
Správa 2017/2018
Správa 2017/2018
Správa 2016/2017
Správa 2016/2017
Správa 2015/2016
Správa 2015/2016
Správa 2014/2015
Správa 2014/2015
Správa 2013/2014
Správa 2013/2014
Správa 2012/2013
Správa 2012/2013

Prílohy:

FG ZŠ 2015/16
FG ZŠ 2015/16
FG SŠ 2015/16
FG SŠ 2015/16