Školské inšpekčné centrum KOŠICE

Němcovej 30
040 01 Košice
Tel.: +421 55 321 16 80
E-mail: sicke@ssi.sk

RNDr. Monika MURÍNOVÁ
Riaditeľka školského inšpekčného centra
Tel.: +421 55 321 16 81

PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ
Zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 55 321 16 82