Ústredie Štátnej školskej inšpekcie

Adresa sídla:

Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4

IČO: 31797857

DIČ: 2021515639

IČO DPH: SK2021515639

Hlavná školská inšpektorka
Generálna tajomníčka služobného úradu

Mgr.Alžbeta Štofková Dianovská
hsi@ssi.sk

Kancelária hlavnej školskej inšpektorky

Tel.: +421 2 321 95 811
sekretariat@ssi.sk

Kontakt pre médiá
media@ssi.sk

Úsek inšpekčnej činnosti

Ing. Adriana Vykydalová
námestníčka hlavnej školskej inšpektorky
Tel.: +421 2 321 95 827
sekr_usi@ssi.sk

Ekonomický odbor

Ing. Katarína Markovičová
riaditeľka odboru
Tel.: +421 2 321 95 813
sekr_eu@ssi.sk

Osobný úrad

Ing. Jarmila Belešová
riaditeľka úradu
Tel.: +421 2 321 95 815
Jarmila.Belesova@ssi.sk

Nájdete nás:

Zo železničnej stanice

Autobusom číslo 93 na zástavku Zochova, odtiaľ autobusmi číslo 31 alebo 39 na konečnú zástavku „Cintorín Slávičie údolie“

Vyhľadanie autobusového spojenia cez externú web stránku www.imhd.sk
Cieľová zastávka je Cintorín Slávičie údolie.

Podrobné mapy Bratislavy cez externú web stránku www.imhd.sk