Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba za Štátnu školskú inšpekciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je

Bc. Katarína Pavlová
e-mail: zo@eurotrading.sk