Štátna školská inšpekcia na základe dlhodobej spolupráce s medzinárodným inšpektorátom SICI (The Standing International Conference of Inspectorates) reaguje na požiadavku koordinátora SICI z Ukrajiny (State Education Quality Service of Ukraine) a zverejňuje spolu s ostatnými inšpektorátmi SICI informácie o dostupných ukrajinských platformách pre dištančné vzdelávanie ukrajinských žiakov.

vzdelávanie-ukrajinských-žiakov