Školské inšpekčné centrum Trnava zatvorené 4. októbra 2023

dôvodu prerušenia dodávky vody bude dňa  4. októbra 2023 budova pracoviska Školského inšpekčného centra Trnava zatvorená.

Komunikácia so zamestnancami pracoviska v uvedený deň bude možná telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej pošty.