Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gemer – Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola, Gemer 61

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/04/2023 20/04/2023 Stiahnuť správu