Test

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 01/02/2024 05/02/2024 Stiahnuť správu
Číslo školy Názov školy
1. Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice Otvoriť
2. Cirkevná Základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János apostol Egyházi Alapiskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely Otvoriť