Cirkevná Základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János apostol Egyházi Alapiskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/02/2023 15/02/2023 Stiahnuť správu
2. 14/02/2022 18/02/2022 Stiahnuť správu