Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu