Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/02/2023 10/02/2023 Stiahnuť správu
2. 10/01/2024 10/01/2024 Stiahnuť správu