Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 24/04/2023 28/04/2023 Stiahnuť správu
2. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
3. 21/06/2022 23/06/2022 Stiahnuť správu