Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
2. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
3. 17/03/2022 17/03/2022 Stiahnuť správu