Elokované pracovisko, Lúčky 552 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Lúčky 551

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 28/01/2022 31/01/2022 Stiahnuť správu
2. 28/01/2022 31/01/2022 Stiahnuť správu