Majú školy podmienky na to, aby dokázali efektívne rozvíjať imunitu a fyzické zdravie žiakov po skončení dištančného vzdelávania?

V školách sú už od marca 2020 zatvorené telocvične, telesná a športová príprava sa v školách nevyučuje a školy na jej realizáciu majú momentálne len veľmi obmedzené možnosti. Šport a pravidelné cvičenie majú pozitívny vplyv na imunitu a zdravie človeka, ktoré je práve v tomto období pandémie COVID-19 mimoriadne dôležité. Aká bola situácia v tejto oblasti v školách pred pandémiou? V správach z inšpekcií v ZŠ už […]

Úroveň žiackych kompetencií ako predpoklad dištančnej výučby

Aktualita_4

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú úspešnosť dištančnej výučby žiakov základných a stredných škôl, sú práve kľúčové kompetencie. Štátna školská inšpekcia každoročne sleduje a vyhodnocuje rozvoj niektorých z nich (Graf 1). Z hľadiska úspešného zvládnutia dištančnej výučby je kľúčovou kompetencia k celoživotnému učeniu sa. Zistenia ŠŠI naznačujú, že práve v tejto oblasti rozvoja kompetencií dosahujú žiaci gymnázií a základných […]