Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, Galanta

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/09/2022 22/09/2022 Stiahnuť správu