Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/04/2023 04/04/2023 Stiahnuť správu