Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/04/2024 17/04/2024 Stiahnuť správu
2. 11/04/2024 18/04/2024 Stiahnuť správu