Základná škola, Štvrť SNP 1415/49, Galanta

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/09/2023 22/09/2023 Stiahnuť správu
2. 19/10/2022 20/10/2022 Stiahnuť správu