Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Chanava 30

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/11/2023 28/11/2023 Stiahnuť správu