Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/11/2022 09/11/2022 Stiahnuť správu
2. 11/04/2022 13/04/2022 Stiahnuť správu