Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Buzica 327

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu
3. 20/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu