Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň – Diósförgepatony

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/11/2022 15/11/2022 Stiahnuť správu
2. 03/11/2022 15/11/2022 Stiahnuť správu