Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/10/2022 13/10/2022 Stiahnuť správu