Základná škola s materskou školou T.G. Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/02/2024 15/02/2024 Stiahnuť správu