Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Hlavná 24, Gemerské Dechtáre

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/05/2023 04/05/2023 Stiahnuť správu