Základná škola s materskou školou- predprimárne vzdelávanie, Hlavná 24, Gemerské Dechtáre

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/05/2023 04/05/2023 Stiahnuť správu
2. 02/05/2024 02/05/2024 Stiahnuť správu