Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmáňa 48, 927 01 Šaľa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/10/2022 04/10/2022 Stiahnuť správu
2. 08/02/2022 14/02/2022 Stiahnuť správu