Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/10/2023 18/10/2023 Stiahnuť správu