Základná škola s materskou školou, Partizánska 391, Horná Streda

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/11/2023 10/11/2023 Stiahnuť správu