Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykom maďarským – Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/04/2023 21/04/2023 Stiahnuť správu
2. 03/10/2023 04/10/2023 Stiahnuť správu