Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/03/2023 13/03/2023 Stiahnuť správu