Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 30/01/2023 31/01/2023 Stiahnuť správu