Základná škola s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/04/2024 26/04/2024 Stiahnuť správu