Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu