Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/02/2022 18/02/2022 Stiahnuť správu