Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/04/2024 10/04/2024 Stiahnuť správu
2. 04/04/2024 10/04/2024 Stiahnuť správu